Jak zarejestrować się do lekarza specjalisty ?

Jeśli uważamy że nasz stan zdrowia wymaga skonsultowania się z lekarzem specjalistą, najpierw musisz pójść do lekarza POZ. Pierwsza wizyta ma na celu zdiagnozowanie dolegliwości i zalecenie leczenia. Jeśli poświadczona choroba powinna być leczona w centrum specjalistycznym, wcześniej lekarz rodzinny wydaje skierowanie. Z podpisanym skierowaniem udajemy się do wybranego specjalisty, którego kontrakt z NFZ najlepiej sprawdzić przed wizytą, inaczej będziemy zmuszeni zapłacić za wizytę. Lista specjalistów, którzy mają umowę z NFZ powinna znajdować się u pierwszego kontaktu oraz w jednostce NFZ. Przed wizytą u specjalisty warto mieć ze sobą aktualne badania podstawowe.
DOKĄD BEZ SKIEROWANIA?
Nie do wszystkich przychodni potrzebne jest skierowanie. Jeśli stwierdzimy że coś nam dolega, lub będziemy chcieli przebyć wizytę kontrolną, możemy pójść bez skierowania do poradni dermatologicznej, ginekologa, poradni wenerologicznej, onkologa, dentysty, okulisty i poradni psychiatrycznej. Wizyta musi być poprzedzona rejestracją w placówce o wybranym profilu.
Wymóg skierowania do specjalistów nie dotyczy osób chorych na niektóre choroby tzn. : zakażonych wirusem HIV, chorujących na gruźlicę, inwalidów wojennych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, osób represjonowanych oraz kombatantów, osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.
Po otrzymaniu skierowania do specjalisty od jego decyzji zależy czy skierowanie będzie jednorazowe – w celu udzielenia jednokrotnej porady, czy kilkukrotne lub stałe. Skierowanie wielokrotne i ciągłe przysługuje choremu, w stosunku do którego lekarz podejmie decyzje o stałym leczeniu, chory jest przewlekle chory i wymaga stałej opieki specjalisty. W wypadku ciężkiej choroby skierowanie jest ważne w trakcie całego czas trwania leczenia.