Każdy człowiek powinien dbać o zdrowie. Zdrowie jest podstawą życia, gdyż wpływa na wszystkiego jego elementy. Człowiek, który jest chory…